Lapin tähdet sen kertovat ! Mitä pahaa me suomalaiset olemme ihmiskunnalle tehneet ?

Henkilöstöomisteinen yrittäjyys Rovaniemen malliksi

Henkilöstöomisteinen yrittäjyys Rovaniemen malliksi

Rovaniemen kaupungin yhdistymissopimuksessa kaikki vanhat puolueet hyväksyivät tilaaja tuottaja mallin. Nyt siitä ainakin Vasemmistoliitto ja Kokoomus ovat lipeämässä. Keskusta sidonnainen kunnanjohto seisoo toki luomuksensa puolesta. Samoin Sosiaalidemokraatit tosin ei ilma soraääni.

Kaupungin palveluhankintastrategiassa kilpailuttamisesta todetaan mm. ”kaupungin sopimusjärjestelmän mukaan kaupungin omaa palvelutuotantoa ei kilpailuteta, koska hankintalaki ei sitä edellytä.” Tälle perustalle käsittääkseni koko Rovaniemen tilaaja-tuottaja malli on luotu.

Tilaaja-tuottaja malli ei ole markkinatalouden esiinmarssi kunnallishallinnon sisään. Päinvastoin se on byrokraattista palvelutuotantoa, jolla ei ole kilpailua eikä markkinoilla muodostunutta hinta-laatu suhdetta.

Henkilöstöomisteiseen yrittäjyyteen
 

Virossa neuvostosysteemin romahdettua ryhdyttiin etsimään poispääsyä valtiojohtoisesta byrokraattisesta toimintatavasta. Tilalle oli pakko luoda markkinat, jotka voisivat toimia sosialismin romahduksen jälkeen, koska monopoli oli murtunut.

Toimintastrategiaksi otettiin henkilöstöomisteiset yritykset. Yhteiskunta ryhtyi kannustamaan henkilöstöä perustamaan omia yrityksiä. Yhteiskunnan omaisuus vuokrattiin määräajaksi henkilöstöyrityksen käyttöön, jonka jälkeen koko tuotanto ja palvelut avattiin markkinoille.

Henkilöstölle siis annettiin tietty aika järjestää koko systeemi haluamallaan tavalla. Menestyneimmiksi muodostuivat henkilöstötiimit, jotka kykenivät muuttamaan toimintatapansa ja työkulttuurinsa sekä uudistamaan koko palvelutuotannon.

Menestystä lisäsi vielä se, että koko tiimin osaaminen saatiin käyttöön ja päätökset tehtiin ilman yläpuolella olevaa byrokratiaa. Siihen asti byrokratian ylätasolta tuli kaiken aikaa ohjeita, määräyksiä, työtapojen uudistamisvaatimuksia, palvelumääräyksiä ja jopa tuotteen hintakin määrättiin etukäteen.

Henkilöstö vain otti koko ajan ylhäältä ”uudistuksia ja muutoksia” vastaan, mutta ei voinut itse niiden sisältöön juurikaan vaikuttaa. Nyt henkilöstön osaaminen ja tietotaito vapautui byrokratian kahleesta.

Rovaniemen palvelukeskukset
 

Rovaniemen tilaaja-tuottaja mallissa on 19 palvelukeskusta, jotka tuottavat varsinaiset palvelut. Nämä keskukset ovat monopoliasemassa eikä niillä ole kilpailua, koska hankintalaki ei koske kuntapalveluja.

Palvelujen tarpeet määrittelee luottamismiesten miehittämät lautakunnat, jotka ostavat ne toiselta luottamiselimeltä eli johtokunnalta. Varsinaiset kaupat -sopimukset tehdään näiden kahden politiikka elimen välillä, jonka jälkeen varsinainen tuotanto-osasto operoi palvelut keskusten toimesta kuntalaisille.

Koska palvelun tuottamistapa on monopoli määrää tuotteen hinnan ja laadunkin tilaaja eikä markkinat –siis asiakkaat. Edistystä vanhaan kunnallishallintoon on toki siinä, että nyt pystytään palvelulle laskemaan joku hinta. Hinnan muodostus tosin tapahtuu byrokratiassa ts. virkamiehen päässä ja sen selvittämien luottamushenkilölle ts. päättäjälle on lähes mahdoton.

Rovaniemen palveluhankintastrategia toteaa ”Toimivat markkinat” otsikon alla mm. ”kaupunki kannustaa henkilöstöyrittäjyyden syntymistä nykyisen oman palvelutuotannon piirissä ja edelleen kaupunki luo elinkeinopolitiikan avulla toimintaedellytyksiä palveluyritysten syntymiselle ja kehittymiselle.”

Mitähän kaupunginhallitus ja valtuusto ovat tämän asian eteen tehneet ja päättäneet?!

Oli miten oli, mutta tässä on hyvä mahdollisuus tulevalle valtuustokaudelle lähteä rohkeasti kehittämään hallintoa niin, että esim. terveydenhuollossa ei jouduta tilaaja-tuottaja mallin aiheuttamaan umpikujaan, vaan annetaan henkilöstölle todellinen vaihtoehto ilman byrokratian jatkuvaa keppiä. Tai sitten ei kaadeta kyläkouluja antamatta kyläläisille mahdollisuuksia ratkaista vaikkapa  Kangosjärven tapaan koulunsa kohtalo.

Katso ja lue http://www.cooparctic.net/lehti2/pohjoisruotsi.htm

Kansalaisilla on lakiin perustuvat oikeudet palveluihin. Kunnan tehtävä on ne järjestää, mutta ei tehdä kaikkea itse tai estää muita niitä tekemästä.

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset